De stem van het kind in het proces...

Vanaf 2014 werkt Marian Stoker als bijzonder curator in jeugdzaken voor de rechtbank Haarlem, Alkmaar en 't Hof Amsterdam.

De rechtbank kan een bijzonder curator aan een kind toewijzen, wanneer de de stem en de belangen van het kind in een proces naar voren gebracht dient te worden.
Wanneer ouders het niet eens worden over bijvoorbeeld een verhuizing, of de zorgverdeling en de beslissing voor het kind bepalend kan zijn voor zijn/haar toekomst, kan de rechter besluiten de stem van het kind mee te laten wegen in de procedure.
De bijzonder curator doet onderzoek en spreekt nadrukkelijk met het kind en met personen die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. 

Kindbrief
Een kind kan ook zelf een brief aan de rechtbank sturen en zijn/haar wens kenbaar maken. Een kind kan ook per brief om een bijzonder curator verzoeken.
De rechter zal het kind horen en kan ertoe besluiten een bijzonder curator voor het kind te benoemen.
Ook dan doet de bijzonder curator onderzoek naar de situatie van het kind en wordt de stem van het kind naar voren gebracht.

Het onderzoek neemt gemiddeld vier weken in beslag. De bijzonder curator stelt een verslag op waar de ouders (en advocaten) op mogen reageren.
De bijzonder curator brengt schriftelijk advies uit, de rechter beslist