Een bemiddelaar, mediator of adviseur nodig? Blijf niet rondlopen met een conflict. Mediation staat voor betaalbare en professionele oplossingen.

Geschillen kun je oplossen door een rechter in te schakelen.
Toch kan mediation u vaak helpen om tot een voor ieder passende oplossing te komen.
Mediation is door de rechtelijke macht dan ook volledig erkend als methode om geschillen te beslechten. De rechtbank verwijst zaken dan ook geregeld naar een mediator door, als zij vindt dat partijen eerst moeten proberen er onderling uit te komen. Met een mediator slaagt dit vaker dan zonder.

Wanneer de mediation slaagt geeft dit een beter uitgangspunt voor de toekomst.
Vaste afspraken op papier kunnen helpend zijn in het later uitvoeren van de overeenkomst.
Wanneer er kinderen betrokken zijn in een conflict over bijvoorbeeld de zorgverdeling, dan verdient het de voorkeur om samen tot overeenstemming te komen.
Een erkende, deskundige, MfN Register mediator kan u daarbij helpen.

Bij geschillen spelen veel belangen. Al die belangen spelen een rol in de zoektocht naar de oplossing. De mediator helpt u om weer creatief naar oplossingen te zoeken, want in een conflict is dat vaak heel lastig geworden. Partijen bijten zich soms vast in hun eigen zienswijze en het lukt maar niet om met elkaar een constructief gesprek aan te gaan.
Soms lijkt er zelfs geen beweging meer mogelijk.
Een deskundige mediator kan dan wellicht uitkomst bieden.
De mediator is een onafhankelijke, onpartijdige bemiddelaar.
Hij/zij gaat met de partijen gezamenlijk in gesprek, begeleidt dit gesprek, bewaakt het proces en de voortgang en helpt partijen gezamenlijk een oplossing te vinden.

Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn kan mediation u helpen om met elkaar afspraken te maken over de zorgverdeling en het delen van verantwoordelijkheden.
Mediation kan helpen in de verbetering van de onderlinge relaties.

Daarnaast is geschilbemiddeling bij een mediator financieel een stuk voordeliger dan procederen.
U deelt als partijen de kosten en de mediator maakt inzichtelijk waar de kosten worden gemaakt.
In sommige gevallen is het mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen. Meer informatie vindt u hierover op de website www.rvr.org.
De mediator vraagt de rechtsbijstand voor u aan.